navbar-logo
navbar-logo

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Актив бүртгүүлэх гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагчдыг нэгтгэсэн анхны мэдээллийн сан.

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Актив бүртгүүлэх гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагчдыг нэгтгэсэн анхны мэдээллийн сан.

79

79

Хөтөлбөрүүд

761

761

Хуулийн этгээд

1092

1092

Гишүүд

5

5

Хөрөнгө оруулагчид

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ
Хуулийн этгээд болон хөрөнгө оруулагчдыг нэгтгэсэн Монголын анхны мэдээллийн сангийн платформ.
brand image
Шинээр нэмэгдсэн гарааны бизнесүүд

Шинээр нэмэгдсэн гарааны бизнесүүд

Удахгүй болох хөтөлбөр

Удахгүй болох хөтөлбөр

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

2 / 02

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Bayangol | Youth Startup Program 10,000,000₮

2 / 23

Startup Weekend Bayangol | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Bayangol | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Bayangol | Youth Startup Program 10,000,000₮

footer-logo

Монголын гарааны бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдийг холбох, экосистем хөгжүүлэлтийн платформШвейцарын Хөгжлийн Агентлагийн ЗХЭД төслийн хүрээнд байгуулав.

footer-img