navbar-logo
navbar-logo

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Актив бүртгүүлэх гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагчдыг нэгтгэсэн анхны мэдээллийн сан.

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Актив бүртгүүлэх гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагчдыг нэгтгэсэн анхны мэдээллийн сан.

152

152

Хөтөлбөрүүд

574

574

Гарааны бизнес

418

418

Гишүүд

5

5

Хөрөнгө оруулагчид

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ

Монголын гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ
Гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагчдыг нэгтгэсэн Монголын анхны мэдээллийн сангийн платформ.
brand image
Шинээр нэмэгдсэн гарааны бизнесүүд

Шинээр нэмэгдсэн гарааны бизнесүүд

Удахгүй болох хөтөлбөр

Удахгүй болох хөтөлбөр

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

2 / 02

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

2 / 02

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

Startup Weekend Mongolia | Youth Startup Program 10,000,000₮

footer-logo

Монголын гарааны бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдийг холбох, экосистем хөгжүүлэлтийн платформ



Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн ЗХЭД төслийн хүрээнд байгуулав.

footer-img