navbar-logo
navbar-logo
Мэдлэг, мэдээлэл

Мэдлэг, мэдээлэл

Мэдлэг, мэдээлэл


footer-logo

Монголын гарааны бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдийг холбох, экосистем хөгжүүлэлтийн платформШвейцарын Хөгжлийн Агентлагийн ЗХЭД төслийн хүрээнд байгуулав.

footer-img